مجتمع آندیا فولاد زنجان جهت تکمیل کادر واحد مالی از واجدین شرایط در رشته های حسابداری با شرایط ذیل اقدام به جذب نیرو می نماید: ۱.  دارای سابقه کاری مرتبط ۲.  ساعت کاری طبق …
ادامه مطلب